KU, Skov & Landskab

U-formet bygning i fire etager til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Rolighedsvej 23, 1870 Frederiksberg Vis placering på kort

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Bruger
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Arkitekt
Rørbæk & Møller Arkitekter ApS
Landskabsarkitekt
Schønherr Landskab
Ingeniør
Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Budget
140 mio. kr.
Areal
6.300 m2
I brug
2010

Projektet er tegnet af arkitekterne Rørbæk & Møller efter en indbudt arkitektkonkurrence i 2006.

Den nye bygning ligger nord for den eksisterende bygning ud mod haven. Nybygningen er karakteriseret ved et højt fællesrum, ovenlys og åbne gangbroer.

I bygningen har de studerende fået et samlingspunkt på 1. sal med kaffestue og opholdsarealer omkring hovedtrappen. Herfra findes hovedforbindelsen, gangbroen, til nybygningen, hvor gulvniveauet danner ”Æskens” auditorieetage og binder de to bygninger sammen.

Bygningen er en U-formet bygning i fire etager med forskerkontorer og laboratorier. Denne omslutter bygningens centrale glasoverdækkede rum, hvori auditoriet og møderummene er indpasset. Rummet er præget af træoverflader på ”æsken” og murede vægflader omkring U-formen. Trapper, balkoner og nicher er udformet så de indbyder til at mødes. Færdsel mellem forskerkontorer sker via åbne balkoner i det centrale rum.

Terrænets fald mod nord er udnyttet til at indpasse laboratoriefunktionerne i en lavereliggende stueetage, der er forsænket i forhold til fællesrummet.

I 2009 blev landskabsarkitekterne Schønherr koblet på, idet havearealet mellem nyt og gammelt byggeri blev udpeget til forsøgsprojekt for udvikling af Campus helhedsplan for kunst.