Nyt OUH og SDU Nyt SUND får kunst med brugerne i centrum

Det Fælles Kunstvalg for Nyt OUH og SDU Nyt SUND udbygger samarbejdet mellem institutionerne med en fælles kunststrategi. Samtidig har udvalget igangsat fire fælles kunstprojekter, som skal synliggøre forbindelsen mellem de to institutioner. Fire internationalt anerkendte kunstnere skal skabe unikke kunstværker til glæde for patienter, ansatte og studerende.

  • Visualisering af Simon Starlings kunstværk. Visualisering af: Simon Starling. Visualisering af Simon Starlings kunstværk. Visualisering af: Simon Starling.
  • Visualisering af Phillippe Parrenos kunstværk. Visualisering af: Phillippe Parreno. Visualisering af Phillippe Parrenos kunstværk. Visualisering af: Phillippe Parreno.
  • Visualisering af Nevin Aladags kunstværk. Visualisering af: Nevin Aladag. Visualisering af Nevin Aladags kunstværk. Visualisering af: Nevin Aladag.
  • Visualisering af Monica Bonvicini's kunstværk "The Corner". Visualisering af: Monica Bonvicini Studio. Visualisering af Monica Bonvicini's kunstværk "The Corner". Visualisering af: Monica Bonvicini Studio.
  • Visualisering af FOS' kunstværk. Visualisering af: FOS. Visualisering af FOS' kunstværk. Visualisering af: FOS.
  • Visualisering af Cory Arcangels kunstværk. Visualisering af: Cory Arcangel. Visualisering af Cory Arcangels kunstværk. Visualisering af: Cory Arcangel.
07.12.2015

Når dørene åbner til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) og Syddansk Universitets nye bygning til det sundhedsvidenskabelige fakultet (SDU Nyt SUND) i 2022, vil brugere af stedet blive mødt af kunst i international særklasse, der giver oplevelser ud over det sædvanlige. Kunsten bliver en æstetisk forbindelse mellem Nyt OUH og Syddansk Universitets eksisterende campus via SDU Nyt SUND. Et fælles kunstudvalg mellem Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen står for planlægningen af kunsten.

Det Fælles Kunstudvalg har nu valgt de fire kunstnere: Simon Starling, Phillippe Parreno, Monica Bonvicini og Nevin Aladag.

"Det er en enestående forbindelse, som vi skaber mellem OUH og SDU. Derfor har vi inviteret kunstnere på et højt fagligt niveau, som dels matcher vores ambitionsniveau, og som kan markere dette unikke samarbejde. Det har vi fundet med disse kunstnere, som alle har udvist stor begejstring for opgaven og villighed til at indgå i dialog med os, i forhold til hvordan deres værker kan integreres i en kompleks byggeproces og i de store bygninger. Værkerne, som endnu kun er på skitseniveau, vil alle bidrage til at skabe spændende og inspirerende miljøer for alle de mennesker, der kommer til at færdes på stedet, ” siger Regionrådspolitiker Pia Tørving (S), formand for Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH og SDU Nyt SUND.

Kunstværker, der har mennesket i centrum

På Nyt OUH og SDU Nyt SUND bliver der anvendt 11 millioner på de fire fælles kunstprojekter. Kunstudvalget har lagt vægt på sammenspillet mellem brugerne, kunsten og arkitekturen og prioriterer kunstværker, der kan give patienter, ansatte og studerende nye oplevelser af stedet. Mennesket er kort sagt i centrum for den kunstneriske oplevelse med det formål, at kunsten skaber nærvær i de store bygninger. De valgte kunstværker er alle æstetiske i deres natur, men de udfolder sig først rigtigt, når brugerne begynder at bruge rummene i dagligdagen.

Kunstværkerne integreres i særlige rum og steder i byggeriernes fælles arealer og forbindelsesgange. Fælles for projekterne er, at de skal markere det tætte samarbejde mellem OUH og SDU, som med deres sammensmeltning kommer til at danne unikke muligheder for behandling og forskning mellem teori og praksis. For Ole Skøtt, Dekan for SDU Nyt SUND, er samarbejdet netop centralt. "Byggeriet får SDU og Nyt OUH til at være fysisk sammenhængende, og jeg er glad for at, at kunsten kan bidrage til at tydeliggøre samarbejdet mellem SDU og OUH ved for eksempel at trække en kunstnerisk tråd gennem Nyt OUHs og Nyt SUNDs vidensakse. Vores forskningssamarbejde er både nationalt og internationalt – det bliver kunsten også, og den kommer til understøtte de gode forsknings-, uddannelses- og behandlingsmiljøer til glæde for de mange tusinde daglige brugere af de to institutioner."

Bygherrerne Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen er blevet rådgivet af kurator Toke Lykkeberg og kunstneren Jakob Fenger, SUPERFLEX, der har udviklet den fælles kunststrategi i samarbejde med det Fælles Kunstudvalg.  Konsulenterne har foreslået kunstnere overfor Det Fælles Kunstudvalg, der i enighed har valgt, hvilke der blev inviteret til at udarbejde en skitse. Kunstnerne til de fire fælles opgaver har alle fået godkendt deres skitseforslag. Bygningsstyrelsen har sideløbende modtaget skitseforslag fra kunstnerne FOS (DK) og Cory Arcangel (US) til SDU Nyt SUNDs egne arealer. I næste fase arbejder kunstnerne videre på at konkretisere deres projekter i samarbejde med bygherrer og rådgivere i projekterne. For SDU Nyt SUND vil dette arbejde begynde, når byggeprojektet genoptages. Region Syddanmark fortsat er i gang med at finde kunstnere til Nyt OUHs egne arealer.

Kontaktpersoner

Pia Tørving, 2889 6906, (S), Regionrådspolitiker, Region Syddanmark, Formand for Det Fælles Kunstudvalg.  

Ole Skøtt, 6011 3752, Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet