Styrket samarbejde og øget fleksibilitet

Auditorium på Syddansk Universitet, Alsion. Foto: Adam Mørk Auditorium på Syddansk Universitet, Alsion. Foto: Adam Mørk

Ny styringsmodel for byggeprojekter

Repræsentanter fra universiteterne og Bygningsstyrelsen har udviklet en række styringsdokumenter, der skal understøtte mere effektive byggeprocesser.

Som led i implementeringen af styringsmodellen har Bygningsstyrelsen og universiteterne afholdt fælles orienteringsmøder på universitetsdirektør-, ledelses- og projektlederniveau i efteråret 2016.

Styringsmodellen tages i brug på alle nye byggesager, der startes op i 2017. På allerede igangsatte sager vurderes i dialog med universitetet fra sag til sag, om modellen eller elementer af modellen kan indarbejdes i allerede igangsatte byggesager.

Udvidet lånefinansiering ved nybyggeri

SEA-ordningen gøres mere fleksibel. Det gøres blandt andet ved at etablere mulighed for at lånefinansiere udgifter, der er en forudsætning for et nybyggeri, og som lejer i dag skal kontantfinansiere. Det drejer sig f.eks. om engangsomkostninger til kabling, nedrivning, eventuel værdi af nedrevne bygninger, som måtte blive pålagt lejer, mv.

Fremadrettet kan lejer vælge i stedet at afdrage omkostningerne over en aftalt periode på op til 25 år. I praksis forhøjes huslejen med et beløb svarende til renter og afdrag i den aftalte periode.  Omkostningerne forrentes med 5 pct. svarende til den rente, Bygningsstyrelsen betaler til statens likviditetsordning. Lejer skal ikke betale administrationsomkostninger mv.

For en mere konkret orientering om, hvorvidt låneordningen kan være relevant i aktuelle byggesager, kan universiteterne henvende sig til deres kunderådgiver i Bygningsstyrelsen.