Bygningsstyrelsens vejledning i tilgængelighed

Det er Bygningsstyrelsens (BYGST) mål at fremme innovative tilgængelighedsløsninger og påvirke byggebranchen til at indtænke tilgængelighed som en integreret del af byggeriet tidligt i byggeprocessen (programmering og projektering) for at sikre velgennemtænkte løsninger og optimere udgiftsniveauet hertil.

For at opfylde dette mål vil BYGST arbejde frem mod at gøre den statslige ejendomsportefølje tilgængelig i den takt, der foretages om- og tilbygninger samt nybyggeri. Til brug for dette arbejde har BYGST med bistand fra SBI udarbejdet nærværende vejledning for tilgængelighed.

Vejledningen er gældende fra januar 2016 for byggeri, der opføres som ny - og tilbygninger og for eksisterende bygninger, når de ombygges.