Domstolene

Med domstolsreformen i 2007 blev antallet af retskredse reduceret fra 82 til 24. De 24 byretter og 2 landsretter er geografisk spredt over hele landet samt i Grønland og på Færøerne.

Der er efter domstolsreformen opført nye retsbygninger rundt om i landet – flere af disse som OPP. Der er endvidere løbende sket et frasalg af statsejendomme, som tidligere husede retter.

Bygningsstyrelsen samarbejder med både Domstolsstyrelsen og den enkelte domstol.