iNANO-hus klar til brug

Den 16. januar 2013 indviede Aarhus Universitet iNANO, som er Danmarks største hus dedikeret til nanoforskning.

  • Christian Liebing Christian Liebing
25.01.2013

Et nyt banebrydende forskningscenter er født  

iNANO betragtes allerede som et af Europas førende forskningscentre. Det 10.000 kvadratmeter store hus skal facilitere tværfaglig forskning i verdensklasse ved at samle discipliner som fysik, kemi, molekylær biologi og ingeniørvidenskab i ét hus. Målet er, at de innovative forskningsrammer skal bidrage til at løse globale problemstillinger.

”iNANO-huset markerer, at Aarhus Universitet satser stærkt på interdisciplinær forskning og uddannelse. Vi har fået fantastiske rammer for at udføre forskning i den internationale topliga indenfor områder af stor samfundsmæssig betydning. Det er helt afgørende for Danmarks position som leverandør af løsninger på globale udfordringer”, siger dekan Brian Bech Nielsen.

Byggeriets forløb

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Ingeniørfirmaet Rambøll og arkitektfirmaet Jørn Langvad skabt et hus, som er præget af åbenhed og funktionalitet. Alle tidsplaner samt byggeriets samlede budget er blevet overholdt. Der var endda midler til at gennemføre udvidelser af laboratorier på 6 millioner kroner.

Byggeriet er arkitektonisk i tråd med resten af Aarhus Universitet, som er optaget i Kulturministeriets kanon som et af de mest betydningsfulde arkitektoniske værker i Danmarks kulturhistorie. Et faktum som vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Christian Liebing også pointerede i sin indvielsestale den 16. januar.  

Fakta om iNANO

iNANO bygningen har 19 ventilationsanlæg fordelt med 15 anlæg til laboratorier med et luftskifte gående fra 3.000 og helt op til 20.000 m3/h (kubikmeter per time).

Bygningen indeholder el-transformere på i alt 2.500 Amp. Til sammenligning bruger en kontorbygning af samme størrelse 500 Amp.

iNANO bygningen blev projekteret i 2007-2009 og undervejs i forløbet opgraderet til lavenergiklasse 2 ifølge Bygningsreglement 2008. Testrapport for tæthedsprøve af klimaskærm har efterfølgende vist at luftskiftet igennem utætheder i klimaskærmen er 0,32 l/s/m2. Kravet i Bygningsreglement 2008 er max 1,5 l/s/m2. Så bygningen opfylder i princippet krav for lavenergi BR2020, hvor kravet er på 0,5 l/s/m2.

Bygningen har energimærke A2 og opfylder således også krav i Bygningsreglementet for 2010.

Bygningen skal bl.a. huse partikel-forskere, som arbejder sammen med forskerne som er en del af The CERN laboratory and the Big Bang theory.