Arketyper af FM-brugeren

Bygningsstyrelsen gennemførte i foråret 2018 den første tilfredshedsundersøgelse hos brugerne i første bølge af den kommende facility management-løsning. Her blev de spurgt ind til tilfredsheden og vigtigheden af facility management-ydelserne i deres institution.

Ud fra svarmønstrene i undersøgelsen har det været muligt at gruppere brugerne i to segmenter eller arketyper. Det vil sige to typer af den typiske bruger. Vi har valgt at kalde de to arketyper Alex og Kim. Alex repræsenter 69 %, mens Kim repræsenterer 31 %. Selvom procentdelen er forskellig er begge typer lige vigtige for at opnå en samlet tilfredsstillende brugeroplevelse.

De to arketyper er fundet ved at analysere strukturerne i svarmønstre for derefter at kæde de brugere sammen, hvor svar og prioritering ligner hinanden mest. Hver arketype har en række krav, der er særligt vigtige for netop deres tilfredshed. På den måde får Bygningsstyrelsen og den kommende leverandør et konkret og nyttigt indblik i, hvilke ydelser brugerne prioriterer højt.

Arketyperne er tænkt som et samarbejdsværktøj og dialogredskab mellem leverandøren og Bygningsstyrelsen til at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan få tilfredse brugere. Der kan både komme flere og andre typer til med de kommende tilfredshedsmålinger.