Bygningsstyrelsen søger oplysninger om ledige kontorlokaler i Københavnsområdet

12.09.2014
Bygningsstyrelsen ønsker at leje eller købe kontorlokaler på i alt ca. 30.000 m2 beliggende i Københavnsområdet. Lokalerne skal være beliggende nær offentlig transport og gerne tæt på indfaldsveje.

Indretning

Lokalerne skal kunne rumme ca. 1.400 medarbejdere. Lokalerne skal indeholde fleksible lokaleløsninger til et kontormiljø hovedsageligt med åbne kontorfaciliteter, mødelokaler samt diverse opholdsarealer.
Lokalerne skal så vidt muligt være beliggende i én samlet bygning.
Lokalerne skal overholde gældende energikrav og skal i øvrigt selvsagt overholde gældende lovgivning (handicap­ tilgængelighed, arbejdsmiljø mv.)
Lokalerne skal have et godt indeklima, der understøtter åbne kontorfaciliteter, både med hensyn til ventilation, akustik og dagslys.
Der skal være ca. 40 parkeringspladser til tjenestebiler og gerne et større antal parkeringspladser til kunder og medarbejdere.

Ibrugtagningstidspunkt

De nye lokaler skal gerne kunne tages i brug nyistandsat i løbet af 2016. Tidsplanen kan justeres nærmere, afhæn­gig af det konkrete projekt.

Indlevering af materiale

Bygningsstyrelsen ønsker at modtage materiale senest fredag den 19. september 2014.

Materialet bedes sendt digitalt til:
Merete Kandborg Rye, Bygningsstyrelsen
rye@bygst.dk

Henvendelse kan rettes til:
Merete Kandborg Rye, Bygningsstyrelsen
Telefon: 4170 1103, e-­mail: rye@bygst.dk