Regeringens byggepolitiske strategi

Regeringen har offentliggjort en ny byggepolitisk strategi, som sætter fokus på bl.a. regelforenkling, konkurrenceforbedringer og omkostningseffektivitet.

07.11.2014

Med afsæt i 34 konkrete løsningsinitiativer henvender strategien sig til både offentlige bygherrer og branchen og bidrager med et helhedsorienteret blik på byggeriet med bred involvering fra alle byggeriets parter.

Bygningsstyrelsen har som stor statslig bygherre bidraget med ansvaret for 6 konkrete initiativer.

Bygningsstyrelsen bidrager med regelforenkling via en evaluering af Lov om Offentlig byggevirksomhed med fokus på lovens opfyldelse af de primære formål og i forhold til den værdiskabelse, som reguleringen vurderes at bidrage med. I relation til LOB foretages desuden en særskilt evaluering af nøgletalssystemet.

Endvidere bidrager Bygningsstyrelsen med en række konkurrencefremmende og byrdereducerende initiativer i form af:

  • Udvikling af en fælles pipeline over større offentlige og private byggeopgaver med henblik på at sikre et bedre overblik over markedssituationen, når offentlige byggerier skal i udbud – og samtidig understøtte en større synlighed omkring efterspørgselssiden for virksomhederne
  • Forsøg med nye fleksible udbudsformer, som skal fremme dialogen på tværs af byggeriets parter
  • Oprettelse af et Dialogforum, som skal understøtte en systematisk og handlingsorienteret dialog mellem repræsentanter fra de offentlige bygherrer og repræsentanter fra større rådgiver- og entreprenørvirksomheder
  • Gennemførelse af en analyse af potentialet ved en yderligere samling af de statslige bygherreopgaver fra de mindre selvejende institutioner på uddannelsesområdet

Bygningsstyrelsen vil løbende informere nærmere om den konkrete udmøntning af initiativerne her på hjemmesiden.