AU, Health

Forsknings- og undervisningsfaciliteterne på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet skal udvides og renoveres.

Høegh Guldbergsgade 10, 8000 Aarhus C Vis placering på kort
  • Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
  • Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
  • Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
  • Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Arkitekt
Cubo Arkitekter A/S
Landskabsarkitekt
Møller og Grønborg
Ingeniør
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
I brug
2018

Forsknings- og undervisningsfaciliteterne på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet skal udvides og renoveres.

Projektet består af:
Nybyggeri på 8.300 kvm. laboratoriebygning over jorden
Nybyggeri på ca. 4.000 kvm. underjordiske anlæg
Modernisering og ombygning af ca. 14.400 kvm. bygninger under Institut for Biomedicin og Bartholin-bygningen.

For at sikre at de store kvaliteter i Universitetsparken bevares, er området styret af en forholdsvis stram lokalplan, der sætter en begrænsning for, hvordan området kan udnyttes.

Nybyggeri

Nybyggeriet består af to paralelle længehuse, der er bundet sammen af et stort atrium i midten. I kraft af nybyggeriets størrelse og tyngde danner det et nyt "hovedhus" i nærområdet. Bygningen bliver kaldt 'Skou-bygningen'.

Bygningsgavlene, hvor de mere offentlige og sociale funktioner er placeret, reflekteres således i den ydre fremtoning som en tydelig markering og vejviser af ankomstområder, men også som en placering af "de nye" blandt de gamle. Der er etableret otte forskningsenheder i nybygningen.

Skou-bygningen blev indviet den 8. oktober 2018.

Pris

I oktober 2019 modtog Skou-bgningen Aarhus Kommunes 'Præmiering af Nybyggeri' for "opførelsen af det smukke og kvalitetsprægede byggeri".

Bartholinkomplekset

Bartholinkomplekset har en særlig smuk placering ved søerne og afgrænser som en beskyttende væg Universitetsparkens centrale område mod Nørregade.

Bygningen vil få en markant ændret facade med glasparti ud mod parken. Der etableres også et socialt omdrejningspunkt i form af et atrium, som åbner bygningen.

Bartholinprojektet har været udbudt i en hovedentreprise, som er tildelt Enemærke & Petersen. Kontrahering og byggestart forventes ultimo 2019.