Østre Landsret

Tilbage til oversigten

Tilrådighedsstillelse, herunder finansiering, projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring af en ny Østre Landsret på ca. 16.000 m2, samt kælder areal. Landsretten skal indrettes med veldisponeret og funktionelle retssale, ventearealer, administrative lokaler, café samt kantine med produktionskøkken mv., beliggende på Trælastholmen i Københavns Nordhavn.

Fra tidspunktet for ibrugtagning af bygningen vil kontrakten løbe i 20 år.

Bygningen skal opføres på en grund, den vindende tilbudsgiver lejer af den ordregivende myndighed.

Ved udløb af kontraktperioden skal den ordregivende myndighed kunne erhverve byggeriet til en på forhånd aftalt pris.

Ved udløb af kontraktperioden vil OPP-leverandøren kunne vælge at sælge byggeriet til en på forhånd aftalt pris.

Det vil være muligt for parterne at aftale, at den ordregivende myndighed efter kontraktperiodens udløb lejer byggeriet på markedsvilkår.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.