Bygningsstyrelsens og HOFOR's arbejde med intelligent energistyring anerkendes og udbredes

15.12.2014

København blev i 2014 kåret til European Green Capital, og kommunen har ved årets afslutning udarbejdet en årsrapport med nye projekter med international interesse.

Et af projekterne i årsrapporten er Bygningsstyrelsens og HOFOR's arbejde med varmemærkeordningen. Rapporten beskriver de flotte resultater, der er opnået ved anvendelse af varmemærker og intelligent energistyring i Bygningsstyrelsens kontorbygninger. Alene varmebesparelsen for Bygningsstyrelsens kontorejendomme i København forventes at give en samlet besparelse på ca. 3 % i 2014 i forhold til det klimakorrigerede forbrug i 2013, som resultat af intelligent energistyring.

Bygningsstyrelsen og HOFOR indførte i 2013 en frivillig trafiklysordning til benchmarking og intelligent energistyring. Trafiklyset bliver nu udrullet af flere andre organisationer, herunder Københavns kommune, der arbejder med at kortlægge og synligøre forbruget i lokale områder af byen. Formålet med den intelligente energistyring og fokus på varmeforbrugene er at kortlægge indsatsområderne, så kommende energirenoveringer bliver målrettede og effektive. Trafiklyset vil være et væsentlig bidrag til at nå et af Københavns Kommunens klimamål om 20 % energibesparelser inden 2025, og vil samtidig involvere borgere og virksomheder aktivt.

EU-Kommissionen uddeler hvert år European Green Capital Award til en by, der arbejder vedholdende og ambitiøst for at blive grønnere. Vinderen forpligter sig desuden til at være grøn rollemodel for resten af EU.