Temamøde om performancetest hos Bygherreforeningen

Temamøde i Bygherreforeningen 26. august 2015 – Hvordan styrer vi byggeriet, så vi rammer plet med energiforbruget?

  • Bygningsstyrelsen holder oplæg om performancetest ved temamøde hos Bygherreforeningen Bygningsstyrelsen holder oplæg om performancetest ved temamøde hos Bygherreforeningen
  • Bygningsstyrelsen holder oplæg om performancetest ved temamøde hos Bygherreforeningen Bygningsstyrelsen holder oplæg om performancetest ved temamøde hos Bygherreforeningen

Der deltog ca. 80 i temamødet, hvor Bygningsstyrelsen præsenterede en ny performancetest af tekniske anlæg, som vi stiller krav om i alle udbud. Testen har vist sig meget effektiv til at undgå fejl og mangler, så anlæggene fungerer optimalt og lever op til en aftalt ydeevne, inden byggerierne godkendes og afleveres.

Mødet viste en klar efterspørgsel og stor interesse for testen i byggebranchen.  Der var stor spørgelyst og mange gode input. Blandt andet om timing af testen, samspil med commissioning, installationsfagenes rolle i planlægningen af byggeprocessen og brugen af testen i renoveringsprojekter.

Tusind tak for alle input, som vi tager med i det videre arbejde med at udvikle og udbrede testen. Vi modtager meget gerne flere input. Skriv gerne til bygst@bygst.dk.

Kursus

Den 8. december holder Bygherreforeningen og Bygningsstyrelsen kurset 'Performancetest af bygningers energiforbrugende installationer'. Kurset bliver annonceret på Bygherreforeningens hjemmeside.