Tidsplan

FM-løsningen vil blive udrullet i tre bølger med nogle års mellemrum.

Udbud af statens facility management

 Illustration af den overordnede proces

Den fælles FM-løsning er forudsat implementeret i tre bølger med nogle års mellemrum.

ISS er valgt som leverandør til bølge 1. Leverancerne sættes i drift 1. oktober 2019. Bygningsstyrelsen kommunikerer særligt til institutionerne i den berørte bølge på både ledelses- og medarbejderniveau.

Du finder listen over institutionerne i første bølge under 'Institutioner i bølge 1'.

Efter løsningen for første bølge er udbudt, foretages der en evaluering. På baggrund af evalueringen træffer regeringen beslutning om justering af de efterfølgende to bølger.

Anden og tredje bølge forventes sat i drift i hhv. 2022 og 2023/2024.