Campusudvikling. Metode og proces

Bogen tager udgangspunkt i udviklingen af universitetscampusser, men har også relevans for andre uddannelsesinstitutioners campusudvikling. Den giver et overblik over nogle af de ændringer, udviklingen har ført med sig, og samler viden fra danske og internationale eksempler på strategisk campusudvikling og udvikling af læringsmiljøer.

Vi håber med denne publikation at kunne inspirere og skabe bedre forudsætninger for udviklingen af de fysiske rammer på universiteterne. Vi ønsker samtidig at gå foran og sammen med landets universiteter bidrage til at skabe helhedsplaner for campusudviklingen. Formålet er at understøtte etableringen af en fysisk infrastruktur, der på alle måder er bæredygtig og i stand til at imødekomme behovene på fremtidens uddannelsesinstitutioner.

Rettelsesblad

Fejlbehæftede tal er fundet i beskrivelsen af Syddansk Universitet i publikationens kapitel 5: "Øjebliksbillede: 8 danske universiteters campusområder. De fejlbehæftede tal findes i den danske og den engelske faktaboks hhv. s. 238 og 243.

Rettelse til faktabokse for Syddansk Universitet