Udbudsbekendtgørelse: Vurdering af Bygningsstyrelsens universitetsejendomme - begrænset udbud

Tilbage til oversigten

Bygningsstyrelsens universitetsejendomme skal værdiansættes. Vurderingsopgaven omfatter en omkostningsbaseret genopførelsesvurdering af bygninger samt særinstallationer. Derudover omfatter opgaven en markedsmæssig vurdering af de udnyttede byggeretter på ejendommene samt styrelsens jordarealer, der benyttes til landbrug og forsøg.

Ejendomsporteføljens samlede areal ifølge BBR er ca. 1,6 mio. m2 (heraf 475.000 m2 laboratoriearealer) og omfatter ca. 120 ejendomme af varierende størrelse, som der skal laves vurderingsrapporter på. Ejendommene rummer i alt ca. 1150 BBR-bygninger. Bygningerne er hovedsageligt fordelt på campusområder i de større byer. Porteføljen omfatter dog også både bygningskomplekser og enkelte bygninger uden for disse byer.

Det forventes, at vurderingsrapporter afleveres løbende og således at alle rapporter er afleveret til bemærkninger hos Bygningsstyrelsen ved udgangen af maj 2018, og der er afleveret endelige rapporter for samtlige ejendomme pr. 30. juni 2018.