Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Reformeret ejendomsadministration

I maj 1999 færdiggjorde en tværministeriel arbejdsgruppe en rapport med en række anbefalinger til en reform af statens ejendomsadministration. Baggrunden var dels et ønske om, at statslige institutioner skulle være mere opmærksomme på udgifterne ved deres lokaler. Og dels var tiden inde til, at ejerskab, drift og vedligehold af de statslige ejendomme blev samlet på færre hænder for at sikre den mest professionelle ejendomsadministration.

Læs mere om administration af den statslige huslejeordning