Helhedsplaner

Læs mere her om Bygningsstyrelsens arbejde med helhedsplaner

I Bygningsstyrelsen tilbyder vi at hjælpe landets universiteter med inspiration og løsninger til en strategisk udvikling af campusområder gennem et samarbejde om helhedsplaner mellem universitet og Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen tilbyder at være tovholder og redaktør på udarbejdelsen af selve helhedsplanen. Vi har stor erfaring indenfor byplanlægning, arealeffektivisering og strategisk campusudvikling og stiller vores viden og ressourcer til rådighed for universiteterne.

Bygningsstyrelsen har udarbejdet helhedsplaner for Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet i tæt samarbejde med universiteterne.

Hvorfor helhedsplaner på campusområdet?

Der ligger et stort potentiale i at bruge fysisk planlægning som strategisk værktøj til at imødekomme universiteternes behov for fleksible bygninger, krav til bæredygtighed og samspillet mellem universitet og by.

Helhedsplaner skitserer mulige udviklingsretninger og giver et strategisk overblik over fremtidige investeringer. De sikrer sammenhæng mellem kortsigtede beslutninger og universitetets strategiske mål på lang sigt. Universitetsudbygningerne sættes ind i en større sammenhæng med byen og omgivelserne, og helhedsplaner spiller en vigtig rolle i forhold til den kommunale byplanproces og samarbejdet med de lokale myndigheder og andre aktører.

Helhedsplaner er altså et værktøj, der sikrer universiteternes retning på kort- og langsigtede tiltag i bygninger og udemiljøer, hvilket betyder mere attraktive og sammenhængende campusmiljøer til gavn for de studerende og ansatte, og bedre udnyttelse af de penge, der bliver investeret. For Bygningsstyrelsen er helhedsplanerne også en fordel, da de er med til at sikre en optimal udnyttelse af statens ejendomme og giver mulighed for at planlægge projekter på tværs af campus.

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad er en helhedsplan?
    Helhedsplaner er konkrete planer for den kort- og langsigtede fysiske udvikling af det enkelte universitet. De indeholder som udgangspunkt et overblik over universitetets forventning til vækst, en fælles vurdering af det fremtidige arealbehov og angivelse af mulige udviklingsretninger.
  • Hvilke parter arbejder sammen i en helhedsplan?
    Helhedsplanerne udarbejdes i et tæt samarbejde mellem universitet og Bygningsstyrelsen, og gerne med inddragelse af øvrige aktører, eksempelvis den lokale planmyndighed.
  • Hvad er de største fordele ved at anvende helhedsplaner på campusområder?
    - Det løbende samarbejde mellem universitet og Bygningsstyrelsen styrkes, når vi skaber en fælles, langsigtet plan for tilvejebringelse af det enkelte universitetets areal- og lokalebehov. Beslutninger om byggeprojekter og vedligehold kan ske på baggrund af overordnede strategiske mål om fx campusmiljø, optimeret arealanvendelse og bæredygtighed. Det giver mulighed for at være på forkant i forhold til den kommunale byplanproces og for at sætte universitetsudbygningen i sammenhæng med den øvrige byudvikling.