Facility management

Center for Facility management samler styrelsens såkaldte hard & soft FM og betyder, at Bygningsstyrelsen ikke længere kun leverer de fysiske rammer til centraladministrationen, men fra 2019 kan levere både lokaler og lokalerelaterede serviceydelser som rengøring med videre.

  • Aalborg Universitet, Esbjerg. Foto: Thomas Mølvig Aalborg Universitet, Esbjerg. Foto: Thomas Mølvig
  • Retten i Roskilde. Foto: Jens Lindhe Retten i Roskilde. Foto: Jens Lindhe

Vedligehold og drift (hard FM)

I statsejede ejendomme

I statsejede kontorejendomme har Bygningsstyrelsen ansvar for det almindelige bygningsvedligehold, drift og vedligehold af basisinstallationer og udenomsarealer. Lejerne har selv ansvar for indvendig vedligeholdelse, samt drift og vedligehold af særinstallationer.

Bygningsstyrelsen gennemfører bygningssyn på alle kontorejendomme og udarbejder på den baggrund vedligeholdelsesplaner for den enkelte ejendom. Hvert år sker der en prioritering af de planlagte vedligeholdsarbejder, så vedligeholdsaktiviteten modsvarer vedligeholdsbudgettet.

På en række kontorejendomme er der endvidere tilknyttet ejendomsteknikere, der sikrer en optimal drift. Endvidere er ejendomsteknikerne bindeleddet mellem kunden og Bygningsstyrelsens ejendomsansvarlige og kunderådgivere i forhold til drifts- og vedligeholdsmæssige spørgsmål. Ejendomsteknikeren bestiller og kontrollerer serviceleverandørernes arbejde og sørger for, at de kan udføre deres arbejde, uden at kunden forstyrres. 

I statsejede universitetsejendomme har Bygningsstyrelsen ansvaret for den udvendige vedligeholdelse. Bygningsstyrelsen gennemfører bygningssyn og har ansvaret for den overordnede prioritering af vedligeholdsmidler. Prioritering af vedligeholdsprojekter på den enkelte institution gennemføres i tæt samarbejde med universitetskunderne. Universiteterne har selv ansvaret for gennemførelsen af vedligeholdsprojekterne. Universiteterne har derudover ansvaret for det indvendige vedligehold samt drift og vedligehold af sær- og basisinstallationerne.

For en række mindre ejendomme under universitetsområdet (ejendomme uden samarbejdsaftale) gælder, at Bygningsstyrelsen gennemfører det udvendige vedligehold, mens lejeren har ansvaret for det indvendige vedligehold samt drift og vedligehold af sær- og basisinstallationerne.

I privatejede lejemål

For de privatejede lejemål har Bygningsstyrelsen ikke noget ansvar for drift og vedligeholdsaktiviteter. Bygningsstyrelsen hjælper dog kunder i privatejede lejemål med større tekniske og driftsmæssige problemer. Det kan fx være en situation, hvor kunden er utilfreds med driften, men ikke har kompetence til at gå i dialog med udlejeren om problemet, eller hvis der fx er skimmelsvamp i lejemålet, og kunden har svært ved at få udlejeren til at gøre noget ved problemet.

Statens facility management (soft FM)

En stor del af statens facility managementopgaver samles hos Bygningsstyrelsen. Det drejer sig om renhold, kantine og mødeforplejning, intern service, reception, indvendigt vedligehold, pleje og renhold af udearealer, affaldshåndtering, bygningssikkerhed og ledelse af disse. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Løsningen sættes i drift tre bølger i tre forskellige EU-udbud. Første
bølge med driftsstart i 2019. De øvrige bølger forventes idriftsat i hhv. 2021 og 2023.

Du kan læse mere om arbejdet med opbygningen af statens facility management her.