Smuk og værdig retsbygning giver sikker og rolig afvikling af retsmøder

Retspræsident for Retten i Aarhus Bodil Ruberg er glad og tilfreds med Bygningsstyrelsens renovering og ombygning af Tinghuset. De nye lokaler giver både dommere, advokater og besøgende i retten bedre rammer i hverdagen.

 • Venteområde (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Venteområde (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Elevator i trapperum - (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Elevator i trapperum - (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Trappe med elevator centralt i Tinghuset (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Trappe med elevator centralt i Tinghuset (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Retssal (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Retssal (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Retssal (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Retssal (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Arbejdsrum (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Arbejdsrum (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen
 • Dommerkontorer (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Dommerkontorer (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Retspræsident Bodil Ruberg i møderum. (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Retspræsident Bodil Ruberg i møderum. (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Retten i Aarhus - set fra Aaros (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Retten i Aarhus - set fra Aaros (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Tinghuset (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Tinghuset (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)
 • Erhvervsarkivet der skal ombygges til ny Skifte- og Fogedret (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen) Erhvervsarkivet der skal ombygges til ny Skifte- og Fogedret (Foto af Lene Magner, Bygningsstyrelsen)

Tinghuset i Aarhus er en imponerende og majestætisk bygning, der ligger højt og flot som nabo til bl.a. byens berømte kunstmuseum ARoS. Bygningsstyrelsen har gennemført en gennemgribende renovering og ombygning af Tinghuset i tæt samarbejde med Retten i Aarhus og Domstolsstyrelsen.

Mange forbedringer

Ved ombygningen og renoveringen er alle retssale blevet moderniseret med bl.a. udstyr til at afvikle retsmøder digitalt og med bedre faciliteter til dommere, domsmænd m.fl. Der er samtidig etableret nye kontorer til dommerne, installeret en ny elevator med vægge af glas, og sørget for at det er muligt nu at føre arrestanter direkte fra arresten bag bygningen til fremstilling i retten.

Opsætning af videoudstyr i to af retssalene betyder, at fremstillingen af arrestanter fra arrester i andre byer nu kan foregå som video-møder. Politiet behøver derfor ikke længere at bruge helt så mange ressourcer på at transportere arrestanterne frem og tilbage til Retten i Aarhus. Rettens ansatte kan også holde video-møder med Domstolsstyrelsen i København fra et nyt mødelokale med tilsvarende videoudstyr, hvilket sparer rejsetid for alle parter.

Tilfredshed med bedre funktionalitet

Retspræsident Bodil Ruberg er glad og tilfreds med de renoverede og ombyggede lokaler:

"De nye lokaler fungerer fantastisk godt. Der er arbejdet med akustikken i alle retssalene, og der er etableret voteringsrum til dommerne og domsmænd ved alle retssale. Det betyder, at vi kan afvikle retsmøderne roligt og uforstyrret.  Retssalene er blevet nogle værdige rum, der afspejler husets funktion. Lokalerne har fået et fint, ensartet og gennemgående udtryk med smukke farver på væggene, pæne gardiner osv.

Renoveringen er sket med stor respekt for den oprindelige arkitektur samtidig med, at ingen er tvivl om, at vi på de øverste etager har fået nye, moderne kontor- og mødefaciliteter til nogle af rettens ca. 110 ansatte. Det har blandt andet stor betydning for os, at alle dommere har fået kontor på samme gang, og at vi med den nye elevator kan komme hurtigt og let rundt i huset med vores ofte tunge sagsmapper.

Endelig har vi også fået skabt bedre rammer for advokaterne og deres klienter ved at etablere en række samtalerum, ligesom faciliteterne for besøgende til retten er blevet bedre med en ny handikapadgang og en bedre ankomst, inklusive det obligatorisk sikkerhedstjek."

Kommende ombygning af Erhvervsarkiv giver endnu bedre rammer for retten

Bodil Ruberg glæder sig til, at en ombygning af det fredede Erhvervsarkiv i naboejendommen om et par år kan rumme en ny Foged- og Skifteret. Det giver mulighed for at rette op på nogle få udestående i den nuværende ombygning:

"Den eneste udfordring vi har i dag i Tinghuset - udover den ekstra køling, der bliver installeret i nogle yderligere retssale og andre lokaler - er, at vi har for lidt plads. Det forventer jeg, kan løses med ombygningen af Erhvervsarkivet. Fx har vi i dag kun to små frokoststuer, men får en stor fælles frokoststue. Jeg glæder mig til, at vi kan skabe nye og bedre rammer, der kommer alle ansatte til gode ," slutter Bodil Ruberg.