Kunst i statslige byggerier

I statsligt byggeri gælder, at der inden for byggebevillingen skal afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning.

Cirkulæret gælder primært for bygninger, som offentligheden har adgang til, eller bygninger, der anvendes af et betydeligt antal ansatte.

Reglerne er ret detaljerede, og vi henviser til cirkulærets tekst, jf. Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v., populært kaldet "Kunstcirkulæret".

Under "Mere information" til højre finder du links til cirkulæret og vejledningen til cirkulæret.