Botanisk Have - fornyet og forskønnet

Den 4. september blev den nyrenoverede have officielt indviet efter at have gennemgået en forvandling fra 2009 til 2012. Botanisk Have fremstår nu smukkere og mere indbydende end nogensinde før.

05.09.2012

Botanisk Have er i forbindelse med haverenoveringen gjort mere publikumsvenlig og udvidet med 10.000 m² idet Observatoriehøjen, som er indre bys højeste punkt, er blevet inddraget i haven. Alle stier er blevet istandsat, og Botanisk Have har bl.a. fået flere rekreative områder, nye vandingsanlæg, formidlingsdrivhuse og en lille træbrygge ved søen.

Hele renoveringen er udført i tråd med H.A. Flindts oprindelige haveplan fra 1874 og med stor respekt for stedets særlige væsen. Bag renoveringen står landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz, der bl.a. er kendt for istandsættelserne af slotshaverne ved Fredensborg og Frederiksborg samt Kongens Have i København.
 
- Botanisk Have er en grøn oase til fred og fordybelse, hvor man kan nyde den særlige stemning og udvide sin viden om planteriget. Med istandsættelsen af haven får planterne de bedste betingelser for at leve og gro, og gæsterne får en mere imødekommende have, der tilbyder en pause i smukke omgivelser midt i den travle by, siger Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Botanisk Have fungerer til dagligt som en formidlings-, undervisnings- og forskningshave og er med sine ca. 9.000 forskellige plantearter Danmarks største levende plantesamling. Den unikke samling har gjort haven berømt uden for Danmarks grænser, og med renoveringen får den gamle have de optimale betingelser for, at samlingen og den særlige stemning, som Botanisk Have også er kendt for, kan bevares for eftertiden.

Fakta om den nyrenoverede have:

  • En helstøbt have. Diskrete materialer, der ældes med ynde, kendetegner renoveringen af Botanisk Have. F.eks. er belægningsmaterialer på stier og pladser forenklet væsentligt og består stort set udelukkende af naturmaterialer som grus og granit. Nye pergolaer og espalierer langs søen og i staudehaven er udført i vedligeholdelsesfrit glasblæst rustfrit stål, med en diskret udformning så planterne bringes i fokus.
  • Nyanlagte stier. Den nye belægning på alle stier forbedrer tilgængeligheden for handicappede væsentlig. Det er nu muligt som kørestolsbruger at komme helt op på toppen af begge stenhøje, og nye belægninger i granitborduresten i både Staudekvarteret og Dansk Kvarter betyder, at gangbesværede og kørestolsbrugere nu kan komme helt tæt på alle planter. Pladsen omkring Spejlbassinet neden for Palmehuset har også fået ny, fast belægning og er blevet udvidet, således at der fremover kan afholdes arrangementer som for eksempel mindre koncerter. Desuden er stierne op til Palmehuset ført tilbage til deres romantiske kurvede forløb som på H. A. Flindts oprindelige haveplan fra 1874.
  • Observatoriehøjen. Indre bys højeste punkt finder man på Observatoriehøjen, der nu er blevet en del af Botanisk Have. Haven har fået en tredje indgang på Øster Voldgade 3, hvorfra man kan gå op på Observatoriehøjen og videre rundt i haven. En ny snoet granittrappe forbinder den med haven. På Observatoriehøjen er de oprindelige sigtelinjer genetableret, så man kan se ud over haven på den ene side og indre by med dens mange tårne og spir på den anden side. Skoleklasser, børnehaver og andre gæster kan frit bruge græsplænen omkring Observatoriet til undervisning, pauser og picnic.
  • Brombærhaven. Et nyt kvarter har fået navnet ”Brombærhaven”. Her vil publikum fremover kunne opleve havens fine samling af brombær og pæoner, og kvarteret vil være mødested for skoleklasser og et levende område med aktiviteter for børn og undervisning i de gamle drivhuse.
  • Miljøvenlig vanding. Et nyt automatisk vandingsanlæg er blevet etableret i hele haven. Det betyder, at planterne kan vandes om natten, hvor fordampningen er mindst. Det sparer på vandressourcerne.
  • Afvanding. Afvandingen af stier og pladser er forbedret til gavn for miljøet. Således ledes størstedelen af regnvandet til planter- og græsarealer og i mindre omfang til nedløbsbrønde. Herved opsuges og bruges regnvandet af planterne i stedet for at ledes til kloak.
  • Jorderosion. For at undgå erosionsskader efter kraftige regnskyl er grusbelægningen på udsatte stier og pladser ’klistret’ fast til underlaget med et helt ny 100 % økologisk harpiksmateriale i stedet for det normalt anvendte og naturforurenende asfalttjære.
  • Plads til ro og fordybelse. Fremover vil publikum få endnu større glæde af havens smukke udsigtspunkter og den ro, haven tilbyder midt i den travle by. På udvalgte steder kan man sætte sig på græsset eller på nyistandsatte bænke, og en lille træbrygge og er blevet anlagt ved søen. Her kan man opleve foredrag og arrangementer under åben himmel eller tage sig et hvil med udsigt til søen.
  • En rigdom af planter. Staudekvarteret er et af de kvarterer, der i særlig grad har ændret karakter. Nye pergolaer og espalierer er sat op. Bedene, der før var kantede, er nu blødt afrundede, og nye bænke indbyder gæsterne til at nyde den romantiske stemning. Også Dansk Kvarter er blevet et helt unikt område, hvor man kan gå på opdagelse i Danmarks planterige i mini-format. Her finder man udelukkende oprindelige danske arter, og i en nyanlagt mose-biotop kan man forår og sommer opleve blandt andet vilde orkideer og kødædende planter.
  • Til glæde for publikum. Indgangen ved Nørreport er blevet mere åben og indbydende for publikum. Botanisk Haves butik er genåbnet i den lille fredede rødstensbygning, og der er skabt plads til, at grupper og skoleklasser kan bruge området ved indgangen som mødested.