Bygningsstyrelsen udpeger seks kongelige bygningsinspektører

13.01.2012
De kongelige bygningsinspektører har til opgave at udføre bygningssyn og gennemføre vedligeholdsopgaver og om- og tilbygningsprojekter på statens fredede bygninger og andre statslige bygninger, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning. Desuden skal bygningsinspektørerne fungere som statens konsulenter i sager vedrørende kirkebygninger.

De seks inspektører er

  • Rønnow Arkitekter /v. arkitekt Camilla Løntoft Nybye (Inspektorat 1, København og Nordsjælland).
  • Arkitema /v. arkitekt Poul Schülein (Inspektorat 2, København og Nordsjælland).
  • Bertelsen og Scheving Arkitekter /v. arkitekt Jens Bertelsen (Inspektorat 3+4  (København) og (København og Sjælland)).
  • Kjaer og Richter /v. arkitekt Niels Vium (Inspektorat 5, Jylland).
  • Erik Møller Arkitekter /v. arkitekt Peder Elgaard (Inspektorat 6, synsaftale på undervisningsbygninger).

Styrelsen ser frem til samarbejdet

- Med det gennemførte udbud har vi fået en række nye samarbejdspartnere som kongelige bygningsinspektører i de næste fire år. Det er naturligvis en udfordring for både bygherre og rådgiver at omstille sig til nye konstellationer, men vi har modtaget en række spændende tilbud fra de nye rådgivere, og vi ser meget frem til det kommende samarbejde, siger Mads Falbe-Hansen, projektleder i Bygningsstyrelsen.