Særlig Sikret Retsbygning ved Vestre Fængsel - hovedentreprise

Tilbage til oversigten

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører hovedentrepriseudbud i forbindelse med etablering af Særlig Sikret Retsbygning ved Vestre Fængsel. Med lov nr. 1621 af 26. december 2013 om ændring af retsplejeloven (Sikkerhed i retssale) blev den retlige ramme for etablering af en særligt sikret retsbygning ved Vestre Fængsel tilvejebragt. Københavns Byrets Dommervagt flyttes ligeledes fra Københavns politigård til en retssal i den nye særlig sikrede retsbygning, ligesom grundlovsvagten ved retten på Frederiksberg flyttes fra rettens tingsted på Frederiksberg til en retssal i den nye sikrede retsbygning ved Vestre Fængsel.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise på baggrund af hovedprojekt. Hovedentreprenøren skal overtage og koordinere en særskilt sikringsentreprise som vedrører aktive sikringsinstallationer indvendig og udvendig. Denne tildeles særskilt.

Opstart forventes januar 2019