Din lokalansvarlige facilty manager

Bygningsstyrelsens lokalansvarlige er dit bindeled mellem din institution, Bygningsstyrelsen og ISS.

Bygningsstyrelsen har en række lokalansvarlige ansat på de forskellige lokaliteter i bølge 1.

Den lokalansvarlige har sin daglige gang på lokaliteterne, og vil være det lokale bindeled mellem din institution, Bygningsstyrelsen og ISS.