Hvordan ser campus ud om 20 år?

Det var et af de spørgsmål de studerende og ansatte på SDU Odense fik stillet ved en visionsworkshop for campus fremtid.

05.09.2014

Studerende, ledelse og ansatte fra SDU Odense satte i sommers hinanden stævne til en workshop om Campus Odenses fremtidige udvikling. Efter præsentationer af ledelsens visioner og arkitekternes overordnede tanker om den kommende helhedsplan for SDU kunne workshoppen begynde.

Bygninger og rum, campus- og studieliv, trafik og tilgængelighed og bæredygtighed og landskab blev diskuteret i grupper. Hvad der fungerer godt, og hvad der slet ikke fungerer nu og her blev vendt og drejet. Bagefter fik visionerne frit løb og blev tegnet og nedskrevet på store plancher. Af gennemgående temaer fra visionsworkshoppen kan nævnes behovet for attraktive og inviterende rammer for campuslivet, både inde og ude. Konkret var der forslag om flere mødesteder og studiezoner, løberuter, opholdsmuligheder og events i de grønne områder, lyse og attraktive læringsrum, bedre forhold for cyklister samt butikker, caféer og servicefunktioner på campus.

Visioner og idéer fra workshoppen skal nu bearbejdes af SDU og Bygningsstyrelsen sammen med CUBO Arkitekter i en langsigtet helhedsplan for campusområdet.