Facility management

Facility managementopgaverne i en stor del af staten samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Illustration af statens fælles facility management i drift Illustration af statens fælles facility management i drift

NYT I PROJEKTET

Driftsstarten er gået

Den 1. oktober 2019
Bygningsstyrelsen og ISS er startet op hos institutionerne i bølge 1. Bygningsstyrelsen har fra i dag ansvaret for at levere facility management til de 31 institutioner rundt om i hele Danmark.

Læs hele nyheden her

Bygningsstyrelsen vælger ISS som leverandør til bølge 1

Den 5. april 2019
Bygningsstyrelsen har valgt ISS som leverandør til bølge 1 af Statens Facility Management. Fra 1. oktober 2019 skal ISS levere de samlede serviceydelser til de 22 statslige institutioner, som er omfattet af den fællesstatslige løsning. Kontrakten løber i syv år med en samlet besparelse på ca. 300 mio. kr.

Læs hele nyheden her

Forberedelse af bølge 2

Samtidig med udrulningen af bølge 1 er Bygningsstyrelsen sammen med Moderniseringsstyrelsen i gang med at forberede bølge 2 – først og fremmest skal det afklares, hvilke institutioner der skal med. Dette er stadig uafklaret, men Bygningsstyrelsen regner med at kunne melde det ud i foråret 2020.

----------------------------------------------------------------

Statens facility management samles hos Bygningsstyrelsen

En stor del af statens facility managementopgaver (FM) samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed.

Løsningen sættes i drift tre bølger i tre forskellige EU-udbud. Første
bølge udbydes i august 2018 med driftsstart i 2019. Efter en evaluering vil den løsningen blive udrullet i de to sidste bølger til resten af de omfattede institutioner. De øvrige bølger forventes idriftsat i hhv. 2022 og 2023/2024.

Den ny løsning blev lanceret i regeringens udspil fra maj 2017: Fælles løsninger frigør penge til velfærd.
 
De enkelte statslige institutioner er i dag som hovedregel hver især ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Det sker både som serviceydelser fra private leverandører (som fx rengøring og kantiner) og ved at institutionerne selv ansætter medarbejdere til at løse opgaverne (som fx intern service og internt vedligehold).

Ny FM-forskning: Arketyper af facility managementbrugere

Ud fra svarmønstrene i en nyligt afsluttet tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne i første bølge har det været muligt for Bygningsstyrelsen at gruppere brugerne i to segmenter eller arketyper. Det vil sige to typer af den typiske bruger.

Arketyperne er tænkt som et samarbejdsværktøj og dialogredskab mellem leverandøren og Bygningsstyrelsen til at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan få tilfredse brugere. Der kan både komme flere og andre typer til med de kommende tilfredshedsmålinger.

Læs mere om de to FM-arketyper

Illustration af kommende facility managementløsning

Statens facility managementløsning kan være svær at forklare, og hvordan er det lige med roller og ansvar, når løsningen går i drift? For at give et overblik over den kommende løsning har Bygningsstyrelsen udarbejdet en illustration.

Illustrationen er et dialogredskab, som er med til at give overblik samt afklare roller og ansvar mellem institutionerne, leverandøren og Bygningsstyrelsen.

Hent illustrationen

Hvad omfatter facility management?

Statens facility management omfatter de ydelser i en institution, der understøtter institutionens kerneforretning og driften af bygningen.

Det drejer sig om renhold, kantine og mødeforplejning, intern service, reception, indvendigt vedligehold, pleje og renhold af udearealer, affaldshåndtering, bygningssikkerhed og ledelse af disse.