AU, Health

Forsknings- og undervisningsfaciliteterne på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet skal udvides og renoveres.

Høegh Guldbergsgade 10, 8000 Aarhus C Vis placering på kort
  • Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
  • Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
  • Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Bygningsstyrelsens direktør Rasmus Brandt Lassen holder tale ved indvielsen af Skoubygningen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
  • Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Skoubygningen ved indvielsen 8. oktober 2018. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
  • Foto: Bygningsstyrelsen Foto: Bygningsstyrelsen

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Arkitekt
Cubo Arkitekter A/S
Landskabsarkitekt
Møller og Grønborg
Ingeniør
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
I brug
2018

Forsknings- og undervisningsfaciliteterne på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet skal udvides og renoveres. To nye, parallelle bygninger, der skal rumme fremtidens hypermoderne, biomedicinske forskning, er ved at være færdige i Universitetsparken i Aarhus. Byggeriet af to nye, parallelle karakteristiske længehuse, der bindes sammen af et stort atrium i midten, udgør den nye Skou Bygning.

Samtidig vil den eksisterende Bartholin Bygning få en markant ændret facade med glasparti ud mod parken.

For at sikre at de store kvaliteter i Universitetsparken bevares, er området styret af en forholdsvis stram lokalplan, der sætter en begrænsning for, hvordan området kan udnyttes. 

Projektet består af:
Nybyggeri på 8.300 kvm. laboratoriebygning over jorden
Nybyggeri på ca. 4.000 kvm. underjordiske anlæg
Modernisering og ombygning af ca. 14.400 kvm. bygninger under Institut for Biomedicin og Bartholin Bygningen.

Stade på projektet:
Nybygningen blev indviet den 8. oktober 2018.
Modernisering og ombygning er færdigprojekteret. Udførelsen forventes opstartet ultimo 2018.

Nybyggeri

I kraft af nybyggeriets størrelse og tyngde danner det et nyt "hovedhus" i nærområdet. Bygningsgavlene, hvor de mere offentlige og sociale funktioner er placeret, reflekteres således i den ydre fremtoning som en tydelig markering og vejviser af ankomstområder, men også som en placering af "de nye" blandt de gamle. Der etableres otte forskningsenheder i nybygningen.

Bartholinkomplekset

Bartholinkomplekset har en særlig smuk placering ved søerne og afgrænser som en beskyttende væg Universitetsparkens centrale område mod Nørregade. Bygningskomplekset fremstår som et arkitektonisk markant bygningsværk og er grundlæggende en velfungerende forskningsbygning. Der etableres et socialt omdrejningspunkt i form af et atrium, som åbner bygningen.

Animation af vinderprojektet

Følg udviklingen

På dette link kan du se droneoptagelser af projektets udvikling, ligesom du kan læse opdateringer af projektets status. Siden opdateres løbende.