Hvilke ydelser er omfattet af den fælles løsning?

Facility management for den fælles løsning relaterer sig til drift af bygninger og udgør i det daglige rammerne for løsningen af de statslige institutioners kerneopgaver.

Den fællesstatslige facility managementløsning omfatter nedenstående ydelser.

  • FM-ledelse: Ledelse af servicemedarbejdere, indkøb og udbud, leverandør- og kontraktstyring. Dette varetages af Bygningsstyrelsen.

  • Kantine: Kantine og mødeforplejning.

  • Renhold: Daglig rengøring og vinduespolering.

  • Intern service: Reception, gæstemodtagelse og omstilling, håndtering af post og pakker, håndtering, udlån og udlevering af effekter, opfyldning af kontorartikler mv.

  • Indvendig vedligehold: Dag-til-dag-vedligehold, mindre reparationer, interne flytninger.

  • Udendørs arealer: Vintertjeneste, pleje og renhold af udvendige arealer.

  • Sikkerhed: Vagtrunderinger, udrykninger, overvågning, adgangssystem  og alarmanlæg.

  • Affaldshåndtering: Bortskaffelse af affald, håndtering af affald i forbindelse med den centrale opsamlingsplads.