Christiania

Christianias historie, Bygningsstyrelsens opgaver og meget mere.

Christiania skal være et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der plads til at leve på en anden måde inden for lovgivningens almindelige regler. Christiania er et unikt område i Danmark, der rummer mange forskellige historiske og kulturelle lag, og hele området inklusive det fredede fæstnings- og voldanlæg skal fungere som et åbent, rekreativt område for christianitter, københavnere og den øvrige befolkning.

Christiania blev oprettet i 1971 og har i 40 år eksisteret på særlige vilkår. Efter mange års usikkerhed om den fremtidige organisering af Christiania og efter mange forhandlinger mellem Christiania og staten, blev der d. 22. juni 2011 indgået en aftale mellem parterne om det fremtidige ejerskab til Christianiaområdet.

Aftalen betød, at en fond, Fonden Fristaden Christiania, den 1. juli 2012 kunne købe hele den del af Christiania, som ligger udenfor det fredede voldanlæg. Fonden lejer bygninger og arealer på selve voldanlægget, som fortsat ejes af staten. Der er i den forbindelse indgået en række konkrete købs- og lejeaftaler mellem Fonden Fristaden Christiania og Bygningsstyrelsen.

Christianiaområdets voldanlæg er et levende kulturhistorisk anlæg og ét af Danmarks væsentlige fortidsminder. En forudsætning for salg af arealer og bygninger på Christianiaområdet til fonden er derfor, at fonden er ansvarlig for at genoprette og vedligeholde fortidsmindet, så det historiske voldanlæg bevares, og kommende generationer kan opleve anlægget som autentisk, velbevaret og med stor kulturhistorisk fortælleværdi.

Bygningsstyrelsen administrerer de aftaler, der er indgået med Christiania, udarbejder modeller for nye organisations- og ejerformer, vurderer juridiske og økonomiske problemstillinger, forbereder og gennemfører forhandlinger, og varetager dialogen med Christiania og andre relevante myndigheder om udviklingen af området.

Kontakt

Beboere på Christiania og andre som vil i kontakt med Bygningsstyrelsen vedrørende Christiania kan kontakte:

Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens vej 39, 2500 Valby
Tlf. 4170 1000
E-mail: bygst@bygst.dk