Facility management

Facility managementopgaverne i en stor del af staten samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshed.

Markedsdialog om facility management

Facility managementopgaverne i en stor del af den danske stat samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive udbudt i tre bølger, hvor de daglige leverancer indenfor facility management vil blive varetaget af en ekstern leverandør i en integreret kontrakt for hver af de 3 bølger. Opgaverne i første bølge har en anslået årlig værdi mellem 200-300 millioner kroner indenfor serviceområderne renhold, forplejning (kantine), intern service, indvendig vedligehold, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering. Leverancerne under første bølge forventes sat i drift i anden halvdel af 2019 for de omfattede institutioner.

Bygningsstyrelsen holder en indledende markedsdialog for at forberede udbud af facility management ydelserne bedst muligt. Formålet med markedsdialogen er bl.a. at optimere:

  • udbudsdesign indenfor fx tid, økonomodel, dataniveau og ydelsesafgrænsning
  • kommercielle vilkår omkring fx risikohåndtering, ændringshåndtering, opsigelse og udviklingsmuligheder
  • håndtering af processen omkring virksomhedsoverdragelse af overenskomstansatte og tjenestemænd
  • implementeringsprocessen efter kontraktindgåelse
  • IT-understøttelse af facility management leverancerne.

Markedsdialogen afholdes i uge 46 og 47.

Ansøgningsfristen er udløbet.

Hent materiale til forberedelse for de deltagende virksomheder.

Læs den vejledende forhåndsmeddelelse.

Om samling af facility management i staten hos Bygningsstyrelsen

Facility managementopgaverne (FM) i en stor del af staten samles hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne vil blive håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og kundetilfredshed. Den daglige leverance vil blive varetaget i én samlet løsning af en ekstern leverandør. Løsningen vil omfatte en del af de statslige institutioner fra 2019. Efter en evaluering vil den fælles facility management blive udrullet til resten af de omfattede institutioner.

Den ny løsning blev lanceret i regeringens udspil fra maj 2017: Fælles løsninger frigør penge til velfærd.
 
De enkelte statslige institutioner er i dag som hovedregel hver især ansvarlige for at organisere og indkøbe facility managementydelser. Det sker både som serviceydelser fra private leverandører (som fx rengøring og kantiner) og ved at institutionerne selv ansætter medarbejdere til at løse opgaverne (som fx intern service og internt vedligehold).

Hvad er facility management?

Der er flere definitioner på facility management. Den fællesstatslige facility managementløsning omfatter de ydelser i en institution, der understøtter institutionens kerneforretning og driften af bygningen.

Det drejer sig om renhold, kantine og mødeforplejning, intern service, reception, indvendigt vedligehold, pleje og renhold af udearealer, affaldshåndtering, bygningssikkerhed og ledelse af disse.