Faciliteter for 644 mio. kr. til biomedicinsk forskning i Aarhus

06.06.2012

Bygningsstyrelsen og Aarhus Universitet har i dag offentliggjort vinderen af projektkonkurrencen om nye forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet for 644 mio. kr.

Vinderen blev Cubo Arkitekter A/S, totalrådgiver, med underrådgiverne Lemming & Eriksson, Rådgivende Ingeniører A/S FRI og Thing & Wainø Landskabsarkitekter. Rådgiverteamet har på fornem vis balanceret de mange krav og ønsker for nybyggeriet og ombygningen af de eksisterende bygninger.

Udfordring med begrænsninger

Udfordringen for de syv deltagere i konkurrencen var, at området er styret af en stram lokalplan, der sætter en begrænsning for, hvordan området kan udnyttes. Universitetsparken har uomtvistelig nogle store kvaliteter, som skal bevares, samtidig med at det fortsat skal være muligt at føje nyt til.

Spørgsmålet for konkurrencen lød derfor:

Hvor nutidigt et arkitektonisk udtryk kan man præsentere i samspil med det eksisterende og indenfor lovgivningens herunder lokalplanens rammer?

I det arkitektoniske udtryk har man derfor søgt det ekstra islæt, som adskiller de nye bygninger fra de eksisterende, inden for de givne, begrænsede rammer. Det har juryen for projektkonkurrencen fundet i Cubo Arkitekter A/S’ forslag, der med juryens ord ”demonstrerer detaljen og raffinementets muligheder".

- Universitetsparken er et område, vi skal værne om samtidig med, at det skal fungere og fremstå som et moderne universitet. Derfor skal vi gå til det med nænsomhed, når vi bygger. Vinderforslaget har den fine kvalitet, at det både respekterer universitetets særpræg og tilfører det et strejf af modernitet, udtaler juryens formand, vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Connie Barfod.

Enig jury

Vinderforslaget blev enstemmigt valgt og juryen konkluderer i øvrigt:

- Arkitekturen udspringer tydeligvis af oprigtig kærlighed til og respekt for Universitetsparken.

Dekan for Aarhus Universitet, Allan Flyvbjerg, tilføjer:

- Med det nye byggeri sikrer vi ikke alene de bedste rammer for, at Aarhus Universitet i mange år fremover kan møde kravene til den ypperste, internationale forskning i biomedicin; vi er også det første biomedicinske institut i verden, der nu reelt samler alle relevante forskningsenheder under ét tag.

Mød projekterne

Både det vindende projekt og de øvrige forslag er fra 7. til 29. juni udstillet på Aarhus Universitet. Det sker ved hovedindgangen til Bartholin Bygningen, Aarhus Universitet, Wilhelm Meyers Allé 4, bygning 1240.

Byggeriet af de nye forskningsfaciliteter forventes at gå i gang i april 2014 og stå færdig i november 2015.