SSR - Særlig Sikret Retsbygning

Vigerslev Allé 1A, 2450 København SV Vis placering på kort
  • Referencefoto Referencefoto
  • Indgang vagtbygning Vigerslev Alle Indgang vagtbygning Vigerslev Alle

FAKTA

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Kunde
Domstolsstyrelsen
Rådgiver
JJW Arkitekter
Øvrige
Underrådgivere: Oluf Jørgensen AS og Spangenberg & Madsen
Budget
Ca. 129 mio.
Areal
Ca. 2.575 m2
I brug
2021

Baggrunden for projektet er et lovforslag fra 2013 vedrørende ændring af retsplejeloven med undertemaet "Sikkerhed i retssale", hvor et af elementerne er etablering af en eller flere særlige sikrede retssale i umiddelbar nærhed af Vestre Fængsel. Det er bla. forventningen, at der dermed kan spares på Kriminalforsorgens omkostninger til fangetransporter.

Ny sikret retsbygning indeholder en retssal på ca. 250 m², 2 mindre retssale til grundlovsforhør på hver 70 m² samt tilhørende funktioner såsom venterum til vidner, voteringsværelser, anklagerværelser, celler m.v. Herudover etableres der en vagtbygning på ca. 50 m².

Bygningen placeres på Vestre Fængsels areal, umiddelbart uden for ringmuren og inden for 1. perimetersikring.