Copenhagen Science City

  • Mærsk Tårnet. Foto: Adam Mørk, C.F. Møller Mærsk Tårnet. Foto: Adam Mørk, C.F. Møller
  • Visualisering af Vismo. Niels Bohr Bygningen set fra Jagtvej. Visualisering af Vismo. Niels Bohr Bygningen set fra Jagtvej.

Bygningsstyrelsen indgår i partnerskabet Copenhagen Science City for at udvikle en attraktiv vidensbydel i København i området omkring Universitetsparken. Som bygherre og grundejer af en række centrale områder i bydelen, spiller Bygningsstyrelsen en rolle i udviklingen af Copenhagen Science City. Bygningsstyrelsens vicedirektør deltager i Udviklingsrådet for Copenhagen Science City. Samtidig bidrager Bygningsstyrelsen løbende med at vurdere fortætnings- og anvendelsesmuligheder på de statslige arealer, samt indgår i dialog om udviklingsmuligheder ift. universitetsbyggerier til Københavns Universitet og en række øvrige ejendomme i området.

Udviklingen af Copenhagen Science City ledes af et stærkt partnerskab, hvor Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt Bygningsstyrelsen indgår i et tæt samarbejde med vidensinstitutionerne Københavns Universitet, Rigshospitalet, Københavns Professionshøjskole og Singularity University, samt med erhvervslivsrepræsentanter fra Symbion, Copenhagen Bio Science Park, Novo Nordisk og Dreyers Fond.

Interaktivt kort

Udforsk innovationsdistriktets tilbud og styrkepositioner via et interaktivt kort. Kortet indeholder informationer om muligheder for forskningssamarbejde og lokalisering i nærheden af samarbejdspartnere, om støttefunktioner til vidensintensive virksomheder, om transportforhold og om ”bløde” kvaliteter som for eksempel skoler, parker og fritidsaktiviteter.

Stærkt innovationsdistrikt

Copenhagen Science City huser flere hundrede innovationsdrevne virksomheder. Mange rekrutterer blandt, eller samarbejder med, mange tusinde studerende og videnskabeligt personale på Rigshospitalet, Professionshøjskolen Metropol og Københavns Universitets Sundheds- og Natur og Biovidenskabelige Fakulteter.

Innovationsdistriktets mission er at tiltrække virksomheder og talent, øge samarbejdet mellem forskere, studerende og virksomheder og styrke de fysiske rammer i området
 
Copenhagen Science City er allerede et af Europas stærkeste innovationsdistrikter. Det er beliggende i hjertet af København  og har en unik koncentration af nogle af de bedste og klogeste hjerner, højtuddannede studerende fra alle kontinenter og en klynge af innovative virksomheder, samlet i inspirerende co-working fællesskaber og innovation hubs. Der er rig adgang til state-of-the-art forskningsfaciliteter og transportinfrastruktur. Nogle af Danmarks mest populære boligområder og rekreative tilbud ligger lige i nærheden. Alt og alle er inden for gå- eller cykelafstand.

Læs mere om Copenhagen Science City på deres hjemmeside.

Idékonkurrence i 2010

Den 9. februar 2010 udskrev Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet en international idekonkurrence om udvikling af en vidensbydel i København.

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad betyder "fortætning"?
    At skabe en tættere by ved at øge omfanget af bebyggelse i et eksisterende byområde. Det kan f.eks. ske ved at bygge til, øge højden på bygninger eller ved at udnytte ledige arealer mellem bygningerne.