Centraladministrationen

Centraladministrationen er den statslige forvaltning, der bliver udført i ministerier, direktorater, styrelser m.v. Ministeriernes departementer (den del af et ministerium, der betjener ministeren) er samlet i centrum af København. Enkelte institutioner har både lejemål i København og i resten af landet.

De fleste styrelser er ligeledes lokaliseret i København, dog er flere styrelser de seneste år blevet lokaliseret uden for Københavns centrum, hvor huslejepriserne er lavere, og hvor der kan etableres mere arealeffektive og energioptimerede lejemål.

Bygningsstyrelsen samarbejder direkte med institutionerne.