Politiet

Med politikredsreformen i 2007 blev antallet af politikredse reduceret fra 54 til 12. Politiets lejemål er fordelt ud over hele landet plus i Grønland og på Færøerne.

Bygningsstyrelsen har sammen med Rigspolitiet og de enkelte politikredse arbejdet med en samling og optimering af ejendomsmassen i de enkelte politikredse, herunder ved frasalg af en række ejendomme, delopsigelser m.v.