Åbne kontorer: Gode råd til indretning af delearbejdspladser

At dele skriveborde er en effektiv metode til arealreduktion, som kan være brugbar i nogle organisationer. Der er dog en række faktorer, som skal være til stede, for at det opleves som meningsfuldt og ikke bare bliver et irritationsmoment for medarbejderne i en i forvejen presset hverdag.