Velkommen i Retten

  • Foto: Retten i Roskilde Foto: Retten i Roskilde
  • Foto: Retten i Roskilde Foto: Retten i Roskilde
  • Foto: Retten i Roskilde Foto: Retten i Roskilde
  • Foto: Retten i Roskilde Foto: Retten i Roskilde
17.09.2014

Fredag d. 5. september 2014 kunne Retten i Roskilde byde velkommen til indvielse af deres nye retsbygning på Ved Ringen i Roskilde.
Siden retskredsreformen i 2007 har Retten i Roskilde været spredt på 4 forskellige adresser, men med indvielsen af den nye bygning på 6.300 m2 kan medarbejderne se frem til at være samlet under ét tag, som én samlet enhed. For de ansatte betyder det en ny lettere arbejdsgang, større sikkerhed og forbedrede rammer for det kollegiale fællesskab.

Retsbygningen er som den eneste opført som et OPP projekt med offentligt ejerskab - også kaldet OPS. Den private leverandør har haft ansvaret for projektering og opførelse og vil i de næste 20 år også skulle stå for drift og vedligehold. Med modellen er det ønsket at opnå et holistisk og gennemtænkt byggeri, hvor der under projektering og udførelse er valgt langsigtede løsninger, som tager hensyn til den efterfølgende drift og vedligehold. I Roskilde er resultatet en bygning i gode materialer og en høj håndværksmæssig kvalitet, hvor samarbejdet om drift og vedligehold allerede er begyndt.

Da kravene til den nye bygning blev fastsat var det centralt for Retten i Roskilde, at den nye bygning på imødekommende vis signalerede værdighed og professionalisme samt tryghed og menneskelighed. Med sit bastante ydre, sit åbne og lyse indre samt opdelingen i en åben og en lukket zone, lever bygningen således op til kravene om en moderne og tidssvarende retsbygning. 

Med indvielsen af Retten i Roskilde er Bygningsstyrelsen (og Domstolsstyrelsen) nu næsten i mål med at løse retternes ændrede lokalebehov efter retskredsreformen – kun to retskredse mangler nye lokaler.

Alt i alt betyder det, at det danske retsvæsen har fået en række moderne, funktionelle og energi- og omkostningseffektive bygninger.