Rentabilitetsberegner

Bygningsstyrelsen har udviklet en rentabilitetsberegner, som kan beregne rentabiliteten af alle energitiltag. De eneste nødvendige oplysninger, der skal indtastes i beregneren, er:

  • Levetid
  • Årlig besparelse i kroner på investeringen (eksempelvis ved hulmursisolering af en ejendom)
  • Initial investering (udgifterne til at gennemføre hulmursisolering)

Du kan selv beregne rentabiliteten af energitiltag ved at downloade rentabilitetsberegneren.