SDU, Nyt SUND

Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet

Campusvej 55, 5230 Odense M Vis placering på kort

FAKTA

Rådgiver
Totalrådgiver Konsortiet Medic OUH
Budget
1,2 mia. kr.
Areal
50.000 m2
I brug
2022

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal samles med resten af Campus Odense og fysisk danne kobling mellem Campus og det nye universitetshospital, nyt OUH.

Den bygningsmæssige nærhed mellem et af landets store universitetshospitaler og et flerfakultært universitet er unikt for Danmark og i international sammenhæng. Placeringen vil skabe en unik strategisk mulighed for SDU og bidrage til at gøre området til en stærk metropol for forskning og undervisning.

Nybyggeriet skal understøtte visionen om at fastholde og udvikle SUND som et fakultet med en synlig og afgørende indflydelse på menneskers sundhed og på sundhedsvæsenets udvikling.

Et bærende element er translationel forskning, - en samarbejdsform, hvor samspillet mellem de basale, grundlagsskabende fag og de kliniske fag giver mulighed for hurtigt og effektivt at afprøve erfaringer fra forskning i klinisk sammenhæng ligesom kliniske problemstillinger hurtigt kan testes i laboratoriemæssig sammenhæng.

Nybyggeriet skal i praksis huse SUND´s forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder laboratorier, kontorer og undervisningslokaler, samt faciliteter til dyrestalde, anatomi og retsmedicinsk institut.

Byggeriet tager afsæt i SDU Campus Odenses klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog og er overordnet udlagt i tre nord-syd gående fløje. Mod vest placeres institutternes ”våde” laboratorier, i midten institutternes ”tørre” kontorarealer, og mod øst et afvekslende gangforløb med undervisningsrum, pause- og opholdsarealer, der har en bredde, så det kan rumme både flow og ophold. Gangforløbet strækker sig fra det eksisterende SDU i nord til Nyt OUHs hovedindgang i syd, hvor man undervejs får varierende kig til landskab og fredskov udenfor.

De nord-sydgående fløje forbindes af en række øst-vestgående tværgader, hvor der er opholdsområder i tæt forbindelse med fælles faciliteter som mødelokaler, printrum og tekøkkener.

Bygningens udformning skal understøtte både den planlagte og den ikke-planlagte dialog mellem forskere og studerende fra SDU og Nyt OUH i hverdagen og forskningsområderne indrettes fleksible og robuste, så sammensætning af institutter, afdelinger og forskningsgrupper enkelt kan ændres.

SUND er placeret naturskønt på en langstrakt byggegrund gennem fredsskov og over Killerup Rende.

Bygningsanlægget er i alt 3 etager med en delvis åben parterreetage, hvilket tillader stier og landskab at passere under bygningen og giver mulighed for at etablere en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen.

Gårdrummene mellem fløje og tværgange sikrer en tæt kontakt til det omkringliggende landskab, som trænger helt ind til bebyggelsernes indre rum. Det tætte samspil mellem bygning og landskab skal inspirere til ”Active Living” både inde og ude.