Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand på statens ejendomme i Grønland

Tilbage til oversigten

Totalrådgiveren skal efter anmodning yde rådgivning i forbindelse med opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygning, primært på byggesager op til 100 mio. kr. ekskl. moms. Ligeledes skal totalrådgiveren efter anmodning udføre bygningssyn og yde bistand i forbindelse med daglig drift. Opgaverne kan således være af meget forskellig karakter såvel som af størrelse, ligesom opgaverne kan være tilbagevendende såvel som enkeltopgaver. Foruden Bygningsstyrelsen kan Rigspolitiet, Domstolene, Rigsombuddet og Arktisk Kommando i Grønland trække på rammeaftalen.