Præstationsafhængig løn

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Med direktørens tiltrædelse den 1. april 2018 udgør udmøntning 65.000 kr. for 2018.

Her kan du læse mere om "Præstationsafhængig løn 2018 for direktøren i Bygningsstyrelsen".