Rum til læring og forskning

Forståelsen af, at læring ikke blot sker i formidling af viden, men i et aktivt samarbejde mellem studerende og undervisere, aktualiserer nye former for undervisnings- og samarbejdsformer.

Det stiller krav til rum.

Læringsrum skal understøtte forskellige læringsforløb og imødekomme forskelligartede studerende – fra universitets førsteårsstuderende til master classes.