Fokus på varmt brugsvand

Kontorbygninger oplever et uforholdsmæssigt stort energispild til at opvarme varmt brugsvand ved håndvaske. Da selve vandforbruget er relativt lille, bruges der alt for meget energi på at holde vandet varmt døgnet rundt.

01.07.2013

Større energispild i kontorer end i boliger

I almindelige boliger udgør energien til at sikre varmt brugsvand op mod 30 procent. Kontorbygninger er sjældent i brug mere end halvdelen af døgnet på hverdage, og det varme vand bruges kun i ca. én procent af døgnets 24 timer. Alligevel er energispildet større i kontorbygninger end i boliger, fordi der stadig bruges energi på at varme brugsvand til håndvaskene 24/7 året rundt.

Der er store besparelser at hente på energiforbruget til at holde brugsvand varmt i thekøkkener og på toiletter i kontorbygninger. Med et relativt lille vandforbrug er spildet gennem lange rørføringer stort, når vandet skal være varmt 24 timer i døgnet. Faktisk ses i kontorbygninger et energispild på helt op til 90 procent på netop det varme brugsvand.

Derfor udskrev teknisk konsulent Bjarne Dalgaard fra Bygningsstyrelsen en konkurrence om løsninger til at spare energi på varmt brugsvand i kontorbygninger. Priskonkurrencen blev vundet af ALECTIA ved teknikumingeniør Flemming Schrøder, der også er medforfatter på en SBI rapport, der netop afdækker det store energispild og kommer med en række anbefalinger.

Løsning er en blanding af teknik og formidling

ALECTIA's vinderprojekt lægger stor vægt på formidling i form af ikoner og passer derfor fint sammen med varmemærket af kontorbygninger. Til afdækning og beregning af energispildets størrelse er valgt et enkelt rutediagram. Til kontorbygninger med et meget stort energispild, foreslås et varmtvandsskab, som køler rumluften og samtidig opvarmer brugsvandet via en lille varmepumpe.

ALECTIA’s prisvindende idé blev belønnet med en præmie på 25.000 kroner.