Digitalt byggeri

Informations- og KommunikationsTeknologi, 3D laserscanning i eksisterende byggeri m.m.

Bygningsstyrelsen blev ved regeringsskiftet i 2011 ressortmyndighed for IKT-bekendtgørelsen under Lov om offentlig byggevirksomhed. IKT-bekendtgørelsen har siden 2007 været én af hjørnestenene i Det Digitale Byggeri.

I forlængelse af Folketingets vedtagelse af Lov om offentlig byggevirksomhed i juli 2011 har Bygningsstyrelsen i samarbejde med By, Bolig og Landdistriktsministeriet udbredt IKT-bekendtgørelsen til også at omfatte kommunalt, regionalt og alment byggeri, således at alt offentligt byggeri nu er omfattet af ensartede regler inden for området. Dette skulle gerne give et større volumen for øget produktivitet, kvalitet og innovation til gavn for det samlede byggeri.

IKT-bekendtgørelserne danner grundlag for de offentlige bygherrers krav til deres leverandører med hensyn til brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i forbindelse med offentlige byggeprojekter. Formålet er at øge produktiviteten i det offentlige byggeri og den efterfølgende drift, og løfte IKT-anvendelsen i den danske byggesektor generelt gennem høje og ensartede krav fra offentlig side over for byggeriets leverandører.

Bygningsstyrelsen har gjort sig forskellige praktiske erfaringer med brugen af Det Digitale Byggeri. De erfaringer kan du også læse om på disse sider.

Ensartet dataoverførsel og simuleringsværktøjer

Data skal i højere grad kunne overføres og genbruges konsistent mellem byggeriets forskellige parter i alle faser af processen. Ved at byggeriets parter anvender fælles data, undgår man misforståelser og fejl, bedre sporing af byggevarer, øget innovation og bedre dialog. På den måde kan der skabes højere produktivitet og kvalitet.

Digitale simuleringsværktøjer muliggør komplekse simuleringer af energi-, brand-, indeklima- og konstruktionsforhold både i nybyggeri og i den eksisterende bygningsmasse. På den måde kan værktøjerne være med til at nedbringe antallet af fejl og mangler i det færdige byggeri, nedbringe energiforbruget, sikre et bedre indeklima og øge sikkerheden og tilgængeligheden i bygninger.