Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje

Bygningsstyrelsen skal løse statslige lokalebehov og har en imponerende ejendomsportefølje, der består af en række forskelligartede bygninger fordelt over hele landet. Der er tale om såvel fredede kulturhistoriske bygninger som moderne bygninger. Vi løser lokalebehovene ved at skaffe lokaler i enten statsejede bygninger eller lejede ejendomme.

Bygningsstyrelsens samlede ejendomsportefølje er på omkring 3 mio. m2 statsejendomme til en samlet værdi af mere end 38 mia. kr., samt omkring 1,2 mio. m2 private lejemål. Porteføljens størrelse ændrer sig løbende i takt med de lokalebehov, vores kunder står med. Tallene er afrundede til nærmeste hele og er fra januar 2015.

Kontorejendomme

Bygningsstyrelsen ejer 200 kontorejendomme på statens vegne med et samlet areal på 900.000 m2. De 200 statsejendomme har en værdi af 10 mia. kr. og rummer 350 lejemål. Statsejendommene huser primært statslige funktioner, men vi lejer også lejemål i statsejendommene ud til private virksomheder.

Derudover lejer vi staten ind i privatejede lejemål svarende til 1.200.000 m2 fordelt på 570 ejendomme, der rummer 650 lejemål.

Dermed administrerer Bygningsstyrelsen i alt 770 kontorejendomme, 1000 kontorlejemål og ikke mindre end 2.100.000 m2 kontorejendomme.

Universiteter

På universitetsområdet ejer Bygningsstyrelsen på statens vegne ca. 2.100.000 mio. m2 til en værdi af 28 mia. kr. Kvadratmeterne er fordelt på omkring 1280 bygninger.

Nøgletal for ejendomsporteføljen

  • Statsejendomme på kontorområdet: ca. 900.000 m2
  • Privatejede lejemål: ca. 1,2 mio. m2
  • Statsejendomme på universitetsområdet: ca. 2,1 mio. m2
  • Samlet antal lejemål: ca. 1000
  • Driftsomsætning på ca. 3 mia. kr.

Det er store tal, det drejer sig om. For at sætte det i perspektiv, svarer de 4 mio. m2 ejendomme til knap 29.000 parcelhuse.

Geografisk spredning

En stor del af Bygningsstyrelsens portefølje er naturligt koncentreret i og omkring København, da en af vores helt store kunder er centraladministrationen, som har behov for at ligge tæt på Christiansborg. Universiteterne, politiet og domstolenes bygninger bidrager dog væsentligt til en større geografisk spredning af bygningerne.

Også på Grønland og Færøerne ejer vi på statens vegne bygninger til f.eks. politi og domstole.