Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje

Bygningsstyrelsen skal løse statslige lokalebehov og har en imponerende ejendomsportefølje, der består af en række forskelligartede bygninger fordelt over hele landet. Der er tale om såvel fredede kulturhistoriske bygninger som moderne bygninger. Vi løser lokalebehovene ved at skaffe lokaler i enten statsejede bygninger eller lejede ejendomme.

Bygningsstyrelsens samlede ejendomsportefølje er på omkring 3 mio. m2 statsejendomme til en samlet værdi af knap 43 mia. kr., samt omkring 1,2 mio. m2 privatejede lejemål. Porteføljens størrelse ændrer sig løbende i takt med de lokalebehov, vores kunder står med. Tallene er afrundede til nærmeste hele og er fra marts 2016.

Kontorejendomme

Bygningsstyrelsen ejer 200 kontorejendomme på statens vegne med et samlet areal på 900.000 m2. De 200 kontorejendomme har en værdi af 10,8 mia. kr. og rummer 350 lejemål. Kontorejendommene huser primært statslige funktioner, men vi lejer også lejemål i kontorejendommene ud til private virksomheder.

Derudover lejer vi staten ind i privatejede lejemål svarende til lidt over 1.200.000 m2 fordelt på 550 ejendomme, der rummer godt og vel 650 lejemål.

Dermed administrerer Bygningsstyrelsen i alt 770 kontorejendomme, 900 kontorlejemål og ikke mindre end 2.100.000 m2 kontorejendomme.

Universiteter

På universitetsområdet ejer Bygningsstyrelsen på statens vegne 2.100.000 mio. m2 til en værdi af 32 mia. kr. Kvadratmeterne er fordelt på lidt over 1300 bygninger, der indeholder ca. 900 lejemål.

Nøgletal for ejendomsporteføljen

  • Statsejendomme på kontorområdet: ca. 900.000 m2
  • Privatejede lejemål: ca. 1,2 mio. m2
  • Statsejendomme på universitetsområdet: ca. 2,1 mio. m2
  • Samlet antal lejemål: ca. 1800
  • Driftsomsætning på ca. 3,2 mia. kr.

Geografisk spredning

En stor del af Bygningsstyrelsens portefølje er naturligt koncentreret i og omkring København, da en af vores helt store kunder er centraladministrationen, som har behov for at ligge tæt på Christiansborg. Universiteterne, politiet og domstolenes bygninger bidrager dog væsentligt til en større geografisk spredning af bygningerne.

Også på Grønland og Færøerne ejer vi på statens vegne bygninger til f.eks. politi og domstole.