Kunst

Kunst i statens bygninger

Bygningsstyrelsen står hvert år for gennemførelse af mange spændende kunstprojekter i tilknytning til vores byggevirksomhed. Der afsættes 1,5 % af håndværkerudgifterne i statsligt byggeri i alle større byggesager, og kunsten kan her være med til at understrege en virksomheds eller institutions identitet og give en ekstra dimension i hverdagen til de mennesker, der færdes på stedet.

Kunstprojekterne udføres fortrinsvis som bygningsintegreret kunst, hvilket vil sige at kunsten bliver skabt til stedet og indgår i samspil med arkitekturen. Kunst og dekoration har gennem tiden været en væsentlig del af arkitekturen, men i de sidste årtier er det traditionelle kunstbegreb blevet udfordret, så det ikke bare omfatter maleri og skulptur men også digital kunst som videoinstallationer og lys- og lydkunst.