ROB - Rådet for Offentlige Bygherrer

Rådet for Offentlige Bygherrer (ROB) blev etableret i 2007.

Formålet med Rådet for Offentlige Bygherrer er at udveksle tekniske, juridiske, administrative og økonomiske erfaringer mellem byg- og driftsherrerne.

Rådet består af repræsentanter fra statslige, almene, regionale og kommunale byggeadministrationer, herunder Bygningsstyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Bygningsstyrelsen er formand og Energistyrelsen næstformand.

Under "Procedure" kan du læse nærmere om proceduren for møder.