Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje

Bygningsstyrelsen skal løse statslige lokalebehov og har en imponerende ejendomsportefølje, der består af en række forskelligartede bygninger fordelt over hele landet. Der er tale om såvel fredede kulturhistoriske bygninger som moderne bygninger. Vi løser lokalebehovene ved at skaffe lokaler i enten statsejede bygninger eller lejede ejendomme.

Bygningsstyrelsens samlede ejendomsportefølje er på omkring 3 mio. m2 statsejendomme til en samlet værdi af mere end 36 mia. kr., samt omkring 1,2 mio. m2 private lejemål. Porteføljens størrelse ændrer sig løbende i takt med de lokalebehov, vores kunder står med. Tallene her er fra starten af 2014.

Kontorejendomme

Bygningsstyrelsen ejer 212 kontorejendomme på statens vegne med et samlet areal på 925.460 m2. De 212 statsejendomme har en værdi af end 10 mia. kr. og rummer 369 lejemål. Statsejendommene huser primært statslige funktioner, men vi lejer også lejemål i statsejendommene ud til private virksomheder.

Derudover lejer vi staten ind i privatejede lejemål svarende til 1.243.328 m2 fordelt på 615 ejendomme, der rummer 722 lejemål.

Dermed administrerer Bygningsstyrelsen i alt 827 kontorejendomme, 1091 kontorlejemål og ikke mindre end 2.168.788 m2 kontorejendomme.

Universiteter

På universitetsområdet ejer Bygningsstyrelsen på statens vegne ca. 2 mio. m2, helt præcist 2.115.823 m2, til en værdi af mere end 25 mia. kr. Kvadratmeterne er fordelt på 1208 bygninger.

Nøgletal for ejendomsporteføljen

  • Statsejendomme på kontorområdet: ca. 925.460 m2
  • Privatejede lejemål: ca. 1,2 mio. m2
  • Statsejendomme på universitetsområdet: ca. 2 mio. m2
  • Samlet antal lejemål: ca. 1400
  • Driftsomsætning på 3 mia. kr.

Det er store tal, det drejer sig om. For at sætte det i perspektiv, svarer de næsten. 4,2 mio. m2 ejendomme til knap 30.000 parcelhuse.

Geografisk spredning

En stor del af Bygningsstyrelsens portefølje er naturligt koncentreret i og omkring København, da en af vores helt store kunder er centraladministrationen, som har behov for at ligge tæt på Christiansborg. Universiteterne, politiet og domstolenes bygninger bidrager dog væsentligt til en større geografisk spredning af bygningerne.

Også på Grønland og Færøerne ejer vi på statens vegne bygninger til f.eks. politi og domstole.